Eerste aanpak datagedreven werken zonder Engelse termen

Eerste aanpak datagedreven werken zonder Engelse termenDatagedreven werken staat bij ons nog in de kinderschoenen, zeggen veel directeuren in de publieke sector. Alles kan, zegt de data-analist: “U vraagt, wij draaien.” Beide antwoorden illustreren de huidige kloof. De data-analist redeneert vanuit data, de directeur of beleidsmedewerker vanuit de maatschappelijke opgave. Ze vinden elkaar nog onvoldoende. Veel vakartikelen maken het onderwerp te moeilijk. Artificial intelligence, machine learning, deep learning… In dit artikel lees je wat nodig is om de kloof te dichten.

Lees dit zevende artikel van onze artikelenreeks

geschreven door:Mark Huijben, Johan Posseth en Johan Strieker