Vensters voor Bedrijfsvoering

Inzicht in alle elementen van de bedrijfsvoering

Vensters voor Bedrijfsvoering is een instrument waarmee managers en specialisten van gemeenten, provincies en waterschappen inzicht krijgen in het presteren van de bedrijfsvoering en bijbehorende verbetermogelijkheden. De tool maakt het mogelijk om specifieke elementen van de bedrijfsvoering te vergelijken met die van andere organisaties. Meer dan 100 publieke organisaties doen jaarlijks mee met Vensters voor Bedrijfsvoering. Dit zorgt voor veel vergelijkingsmateriaal en interessante sturingsinformatie.

Op basis van het totaaloverzicht van de bedrijfsvoering helpen wij om vervolgstappen te zetten richting slimmere bedrijfsvoering. Het traject van Vensters voor Bedrijfsvoering is nu ook af te nemen in de vorm van Vensters in één dag.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Claudia Ros, onderzoekscoördinator Vensters.

Deelnemer worden?

Vensters voor Bedrijfsvoering in het kort

 • vanuit diverse invalshoeken zicht op alle elementen van de bedrijfsvoering
 • inzicht in de eigen resultaten en resultaten van andere deelnemers
 • meer dan 100 deelnemers om mee te vergelijken
 • cijfers uit betrouwbare bronnen voor een compleet beeld
 • verbeterstappen naar effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering
 • hulp bij het vertalen van onderzoeksresultaten naar leer- en verbeterprocessen
 • ontwikkeld voor en door de overheid

Download hier de brochure over Vensters voor Bedrijfsvoering

 

 

 

Regulier

Stap 1:

Intern gegevens verzamelen (4-6 weken)

Stap 2:

Contact wanneer ondersteuning nodig is

Stap 3:

Ingevulde vragenlijsten inleveren

Stap 4:

Validatie door Vensters (1-2 weken)

Stap 5:

Verwerken validatieopmerkingen

Stap 6:

Toegang tot rapportage en Vensters-app

Stap 7:

Duidingsgesprek inplannen met Venster

Stap 8:

Duidingsgesprek met Vensters in het MT

Resultaat

Waardevolle (sturings)informatie!

Vensters in 1 dag

Vooraf

Afspraak inplannen voor een hele dag

Stap 1:

Startbijeenkomst met adviseurs Vensters

Stap 2:

Gegevens ophalen bij afdelingen

Stap 3:

Validatie door Vensters

Stap 4:

Toegang tot de rapportage en Vensters-app

Stap 5:

Duidingsgesprek van Vensters in het MT

Resultaat

Waardevolle (sturings informatie!

Rapportages

Jaarlijks bieden we verschillende rapportages aan, waaronder een managementsamenvatting, een grafiekenrapportage en een dashboard. Met behulp van de rapportages kun je de eigen organisatiegegevens benchmarken met andere deelnemende organisaties. Deze gegevens zijn niet openbaar, maar enkel zichtbaar voor deelnemers die met behulp van een persoonlijke inlogcode toegang krijgen tot de besloten omgeving.

Dashboard

Het dashboard vind je in de Vensters-app. In het dashboard presenteren we de resultaten van het feitenonderzoek, aan de hand van een aantal kernindicatoren. Om goed inzicht te krijgen, kun je de eigen managementinformatie vergelijken met die van andere deelnemers. Ook vind je de resultaten van het (facultatieve) belevingsonderzoek terug in de Vensters-app.

Thema's

Het dashboard is onderverdeeld in thema’s, die elk interessante managementinformatie bevatten: organiseren en regie, overhead, financieel grip, digitalisering, informatisering en datagedrevenheid, vitaliteit, wendbaarheid, duurzaamheid, flexibel werken, productiviteit en belastingen. Het laatste thema (belastingen) is enkel beschikbaar voor waterschappen.

Vensters voor Bedrijfsvoering

Benchmark op de volgende thema's

Organiseren en regie

Wat is de beste indeling van de organisatie? Ga je dingen zelf doen of uitbesteden? Een flexibele schil of veel eigen formatie? Regionaal samenwerken of lokaal invulling geven? Aanpak in de keten of daar niets van willen weten...?

Overhead

Wat is de verhouding tussen directe en indirecte formatie en de bijbehorende kosten? Welk deel van de formatie werkt aan bedrijfsvoeringsonderdelen en hoe verhoudt zich dat tot andere organisaties? Welke invloed heeft het digitale tijdperk op overhead en hoe ga je daarmee om?

Financiële grip

Wat kost de productieve organisatie? Waaruit zijn deze kosten opgebouwd? Denk aan: ICT, de loonsom, huisvesting en overhead. Maar ook een duiding van financiële kerngetallen en meer. Kom bijvoorbeeld te weten wat het betaalgedrag van de organisatie is.

Digitalisering, informatisering & datagedrevenheid

Hoe geef je vorm aan de digitale transformatie? Geef je jouw medewerkers wat ze nodig hebben op het gebied van I&A en wat zijn de kosten voor het 'softwarelandschap'? Hoe scoor je op landelijke initiatieven zoals Samen Organiseren, GGI en common ground?

Vitaliteit

Hoe vitaal is de organisatie? Hoe staat het met de bevlogenheid, betrokkenheid, veerkracht, energie, de balans tussen werk en privé? En wat doe je om het personeel vitaal te houden? Vitaliteit gaat ook in op de leeftijdsverschillen, gezondheid, verzuim, persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van het personeelsbestand.

Wendbaarheid

Hoe veerkrachtig is de organisatie en hoe staat het met adaptieve vermogen? Kan de organisatie snel en adequaat inspelen op ontwikkelingen van buitenaf? Welke rol spelen externe inhuur, de grootte van teams, leiderschap en zelforganisatie hierbij en wat draagt ontwikkeling en training en interne en externe mobiliteit daaraan bij?

Duurzaamheid

Hoe duurzaam is de organisatie en hoe is duurzaamheid geïntegreerd in de bedrijfsvoering? Zijn de werkplekken en gebouwen duurzaam? Is de afdeling inkoop doorwrocht van duurzaamheid en lukt het ons een inclusieve werkgever te zijn, ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt?

Productiviteit

Hoe productief is jouw organisatie? Hoeveel investeer je in technologische vernieuwing? Wat lekt er weg door overmatige overhead, gebrek aan betrokkenheid of door ziekteverzuim van je medewerkers?

Zij maken al gebruik van Vensters voor Bedrijfsvoering

 • Aa en Maas
 • AGV / Waternet
 • Alblasserdam
 • Alkmaar
 • Almelo
 • Amersfoort
 • Amstelveen-Aalsmeer
 • Amsterdam
 • Apeldoorn
 • Arnhem
 • Assen
 • Baarn
 • Beek
 • Bergen op Zoom
 • Berkelland
 • Bernheze
 • Best
 • Beverwijk
 • Binnenmaas
 • Borne
 • Boxtel
 • Brabantse Delta
 • Breda
 • Bronckhorst
 • Coevorden
 • Cranendonk
 • Dantumadiel
 • De Dommel
Alle deelnemers Vensters
Interesse? Neem contact op