Vensters in 1 dag

Het Vensters-proces in 1 dag

Met Vensters in 1 dag komen we bij jouw organisatie langs en vullen we samen met jou en jouw collega’s in één dag zoveel mogelijk gegevens in. Is alles verzameld? Dan maken we een afspraak voor het duidingsgesprek. In dat gesprek duiden we de uitkomsten en bespreken we die met het managementteam en andere belanghebbenden. Het resultaat? Inzicht in de bedrijfsvoering en/of dienstverlening en hulp bij het sturen op gewenste resultaten en het prioriteren van acties. Dat is Vensters in 1 dag in het kort.

Gemeente Baarn had de primeur. Daar vond de allereerste Vensters in 1 dag plaats. Of beter gezegd: twee Vensters in twee dagen, want Baarn koos voor zowel Vensters voor Bedrijfsvoering als Vensters voor Dienstverlening. Medewerkers van de gemeente reageerden enthousiast: “Ik had vooraf niet gedacht dat we zonder al te veel moeite binnen een dag zoveel nuttige informatie bij elkaar zouden krijgen.” Ook waren de medewerkers verrast door de uitkomsten. “Goed voor de organisatie om dit inzicht te hebben en daarmee verder te kunnen!”

Vensters in 1 dag

Vooraf

Afspraak inplannen voor een hele dag

Stap 1:

Startbijeenkomst

Stap 2:

Gegevens ophalen bij afdelingen

Stap 3:

Validatie door Vensters

Stap 4:

Toegang tot de rapportage en Vensters-app

Stap 5:

Duidingsgesprek van Vensters in het MT

Resultaat

Waardevolle (sturings)informatie!

Vensters regulier vs. Vensters in 1 dag

Vensters voor Bedrijfsvoering en Vensters voor Dienstverlening kun je afnemen in een regulier traject of in een 'Vensters in 1 dag'-traject. Hieronder leggen we het verschil uit tussen beide trajecten.

Vensters regulier

  • Een proces van 6 tot 8 weken
  • Spreiding van inspanning
  • Meer ruimte voor gegevensverzameling

Vensters in 1 dag

  • Het hele invulproces in 1 dag
  • Alle inspanningen op 1 dag
  • Conclusies aan de hand van de beschikbare gegevens
Interesse? Neem contact op