Aan de slag met integriteit

“Eén op de drie gemeenten heeft criminele weldoener” of

“Provincies: zorgen om integriteit nemen toe”:

Zomaar twee recente koppen uit de media over integriteit van publieke organisaties. Er is veel aandacht voor integer handelen bij de overheid. Terechte aandacht, want het is zoals het Openbaar Ministerie dat treffend verwoord:  “Het OM neemt anderen de maat. Dat is alleen mogelijk als de integriteit van het OM en haar medewerkers boven elke twijfel zijn verheven.”

Nieuw: Vensters voor Integriteit

Hoe kom je er nu achter of het onderwerp voldoende op de agenda staat binnen de organisatie? Of de hard controls en soft controls in balans zijn? Of er zaken onder de oppervlakte spelen waar het management iets mee moet? Welke stappen jouw organisatie nog kan zetten? En wat je van collega-organisaties kunt leren? Op deze vragen krijg je antwoord met ons nieuwe instrument: Vensters voor Integriteit. Het instrument bestaat uit twee delen: een belevingsonderzoek en een quickscan risico-analyse.

Meedoen?

Wil je meedoen (of meedenken) in onze testgroep? Neem dan contact op met programma-manager Daniël van Geest via daniel.vangeest@ictu.nl. Voor de gemeentelijke sector zit onder andere een aantal leden van het College voor Arbeidszaken in de testgroep.

geschreven door: