Vensters

Benchlearning voor publieke organisaties

Vensters helpt gemeenten, provincies en waterschappen beter te presteren door een aantal slimme producten. Met deze producten krijgen publieke organisaties zicht op eigen prestaties en vergelijken ze deze gemakkelijk met andere soortgelijke organisaties. Het resultaat? Waardevolle sturingsinformatie voor managers en specialisten.

Vensters is een initiatief van VGS, VNG, BZK, ICTU, UvW, VIAG en FAMO. Het kernteam van Vensters zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van de instrumenten. Het team bestaat uit medewerkers van ICTU en VNG Realisatie. Daarnaast is een stuurgroep nauw betrokken bij de ontwikkeling van de instrumenten. Deze stuurgroep levert expertise en input voor de ontwikkelingen en toepassingen van Vensters.

Verrijking door inzicht en vergelijking

We bieden twee vensters, elk gericht op een ander onderdeel van publieke organisaties. Vensters voor Bedrijfsvoering en Vensters voor Integriteit. Deze vensters geven allemaal inzicht in het presteren van de organisatie, maar op diverse thema’s. Vensters voor Bedrijfsvoering geeft daarnaast de mogelijkheid het presteren te vergelijken met andere deelnemers. Doordat we een groot aantal deelnemers hebben (jaarlijks meer dan 120 publieke organisaties) biedt vergelijking waardevolle input.

Managers en specialisten zetten met de resultaten van Vensters belangrijke vervolgstappen richting een betere bedrijfsvoering en een aangescherpt integriteitsbesef.

Vensters Open, een bron van inspiratie en praktijkverhalen

Ga naar magazines

Het resultaat van vensters

Wat onze instrumenten voor organisaties betekenen

Inzicht

Met Vensters krijgen managers en specialisten nuttige, concrete informatie over het functioneren van de eigen organisatie in vergelijking met soortgelijke organisaties.

Duiding

Is een 7 goed of matig? Door vergelijking én een managementgesprek met een expert van Vensters plaats je resultaten in het juiste perspectief.

Inspiratie

Een netwerk van organisaties en deelnemers waarin je gemakkelijk contact maakt. Zo inspireer je elkaar én leer je van elkaar.

Download de app

Deelnemers

Meer dan 120 publieke organisaties maken jaarlijks gebruik van Vensters

De kaart toont de gemeenten, provincies en waterschappen die gebruik maken of gebruik hebben gemaakt van de producten van Vensters. Deelnemers zijn divers: klein, groot, betrokken in een samenwerking, regiegemeenten, recent gefuseerde organisaties enzovoort. Door deze diversiteit is er voldoende vergelijkingsmateriaal voor organisaties.

 

 

Ook meedoen?

Nieuwsberichten

Meer nieuws

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Vensters-nieuwsbrief

Vensters is een initiatief van: