De vensters

Voor bedrijfsvoering, dienstverlening en integriteit

Vensters bestaat uit een aantal instrumenten, gericht op relevante thema’s in gemeenten, provincies en waterschappen. Ieder geven ze interessante informatie over het functioneren van de eigen organisatie op het gebied van een betreffende discipline, ze bieden elk de mogelijkheid deze informatie te vergelijken met soortgelijke organisaties en ze geven nuttige input voor verbetering. De instrumenten die we bieden zijn Vensters voor Bedrijfsvoering, Vensters voor Dienstverlening en Vensters voor Integriteit.

Waarom Vensters?

Over digitalisering, veranderende tijden en het belang van Vensters

Waarom deelnemen aan Vensters? Dat is eenvoudig. De bedrijfsvoering van organisaties ontwikkelt zich de laatste 10 jaar veel sneller dan in het decennium ervoor. Digitalisering, een grotere rol voor data, duurzaamheid, opgavegericht en flexibel werken zorgen voor een heel nieuw publiek landschap. Organisaties staan voor dezelfde opgaven. Vensters maakt het gemakkelijker om deze ontwikkelingen samen door te maken, in plaats van het wiel zelf opnieuw uit te vinden.

Vensters levert belangrijke stuur- en benchmarkinformatie. De slimme instrumenten maken het gemakkelijker om het gesprek te voeren met het MT over deze thema’s. We presenteren informatie met dashboards, wisselen kennis uit op bijeenkomsten, publiceren artikelen over belangrijke thema’s waarmee publieke organisaties te maken hebben en brengen wetenschap en praktijk met elkaar in verbinding. Het resultaat? Waardevolle informatie voor publieke organisaties.

Interesse? Neem contact op